Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje…

Łazarz i bogaczDzisiejsza liturgia słowa: Jr 17,5-10; Łk 16,19-31

Bogacz to człowiek, który "pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę". Łazarz natomiast, to mąż, "który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją". I tak ten pierwszy, opływając w dostatki, przegrał życie - choć w oczach tego świata jest wręcz przeciwnie. Łazarz natomiast, choć po ludzku przegrany, odziedziczył niebo. Bo Bóg nie patrzy oczami tego świata, nie ocenia kategoriami tego świata. To jak my patrzymy i oceniamy rzeczywistość, płynie z naszego serca, które "jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne".

Inaczej patrzy serce oświecone przez Prawdę wiary, tj. przez Boga samego, a... Czytaj dalej...

Namiestnik Chrystusa na ziemi – czy Go słuchałem?

Tu es PetrusDzisiejsza liturgia słowa: Jr 18,18-20; Mt 20,17-28

Słowa z Księgi proroka Jeremiasza z powodzeniem można by odnieść do papieża Benedykta XVI, który jutro o godzinie 20. zakończy swoje posługiwanie jako Namiestnik Chrystusa na ziemi, Następca św. Piotra, Widzialna Głowa Kościoła. W przeciągu tych niespełna 8 lat, jak Chrystus, mówił nam o tym, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu na Kalwarii, jakie są tego dla nas konsekwencje, i co dokonuje się każdego dnia na ołtarzach świata. Precyzyjnie i bez ogródek, nie obrażając nikogo, wytykał błędy współczesnemu człowiekowi, wskazując jednocześnie drogę wyjścia. Z odwagą i bez wytchnienia odpędzał wilki od Kościoła i nawołując do nawrócenia oraz pogłębienia wiary... Czytaj dalej...

O grzechach kapłana i świętości jego posługi

świętość kapłańskaDzisiejsza liturgia słowa: Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12

Mocne słowa padają dziś z ust zarówno proroka Izajasza, jak i samego Jezusa.

Zacznijmy jednak od Ewangelii. Chciałbym tu zwrócić uwagę na dwa problemy, o których mówi dzisiejsza perykopa. Po pierwsze - grzech władzy duchownej, tych co z Bożego wybrania pełnią urząd i misję w imieniu samego Boga. "Mówią bowiem, ale sami nie czynią". Ten ciężki zarzut zapewne wielu z nas mogłoby i dziś wyciągnąć przeciw swoim pasterzom. Czasem słusznie, a czasem nie (nie wnikam w te dywagacje). Trzeba jednak w takiej sytuacji zawsze brać pod uwagę jeden aspekt. Jeżeli jakiś kapłan głosi i wzywa do wiary, do poprawy moralnej, lecz sam nie... Czytaj dalej...

Posłuszeństwo Kościołowi naprawdę wyzwala

posłuszeństwoDzisiejsza liturgia słowa: Dn 9,4b-10; Łk 6,36-38

Modlitwa Daniela z dzisiejszego pierwszego czytania, każe nam zrobić rachunek sumienia z naszego posłuszeństwa Kościołowi. Głos Kościoła, to głos Jezusa, to głos Boga. I Kościół woła także dziś przez swoich proroków: "Nawróćcie się! Przemieniajcie swoje życie, rozdzierajcie serca a nie szaty!". Jak to nasze nawrócenie w rzeczywistości wygląda, niech każdy odpowie sobie sam. Jednak nie żądajmy tego, by świat i życie stało się lepsze, jeśli sami nie podejmiemy refleksji nad, jeśli sami nie wejdziemy na drogę przemiany serc na sposób Boży.

W dzisiejszym świecie, w którym posłuszeństwo nazywane jest niewolą i zacofaniem (szczególnie to, okazywane Kościołowi), tym bardziej... Czytaj dalej...

Weź już w posiadanie obiecane ci niebo!

Polskie nieboDzisiejsza liturgia słowa: Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; Łk 9,28b-36

Bardzo mocne słowa św. Pawła powinny stać się dla nas drogowskazem albo oskarżeniem. Drogowskazem dla tych, którzy uczciwie starają się postępować na drodze do świętości, którzy, gdy upadną, powstają i ufając Bogu znów podejmują ten trud Bożej Miłości. Natomiast ci, co mienią się chrześcijanami i katolikami, a żyją tak, jakby Boga nie było, jakby ich bóstwem był brzuch (czyli wszystko to, co wrzuca człowieka w często skrajne poniżenie), a chwała zakorzeniona była w bezwstydności i... Czytaj dalej...