Jesteś gotowy na chrzest krwi?

fired_churchDzisiejsza liturgia słowa: Syr 36,1.4-5a.10-17; Mk 10,32-45

Jezus się śpieszy… „wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni”. Jezus się śpieszy… Sprawia wrażenie jakby chciał mieć to już za sobą, jakby się niecierpliwił. Wiedział co miało na Niego spać i po co idzie do Jerozolimy. Nawet Ci co szli za Nim byli strwożeni. Czyżby aż tak było to widać po Zbawicielu…? Po raz kolejny zapowiada swoim Apostołom, swoim najbliższym, to wszystko co Go czeka. Jak im to powiedział? Czy okazywał przy tym jakieś emocje, czy też mówił to spokojnie? Czy widać było na Jego twarzy zdenerwowanie, zniecierpliwienie, trwogę…?... Czytaj dalej...

Trójca Przenajświętsza tajemnicą Miłości

trojcaDzisiejsza liturgia słowa: Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; Ap 1,8; J 16,12-15

Kościół w liturgii stawia dziś przed nami jedną z wielu tajemnic wiary, których ostateczne zrozumienie wykracza poza nasz ograniczony ludzki rozum. Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec i Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Wspólnota miłości trzech Osób. Co to dla nas oznacza? Mianowicie, że Bóg nie tylko JEST (objawił się przecież Mojżeszowi w płonącym krzewie mówiąc: JESTEM, KTÓRY JESTEM – Wj 3,14), ale nie jest sam. I tajemnicą wiary jest, jak to może być, że jest jednym jedynym Bogiem ale w trzech Osobach, że Ojciec odwiecznie rodzi Syna, a Ich wzajemna najdoskonalsza Miłość jest Osobą – Duchem Świętym.

Czytaj dalej...

Być jak dziecko, to posiąść niebo!

dziecko_BożeDzisiejsza liturgia słowa: Syr 17,1-15; Mk 10,13-16

Przyjąć królestwo Boże jak dziecko oznacza poddać się kształtującemu i wychowującemu działaniu Boga, tak jak dziecko poddane jest rodzicom. To żyć w pełnej, czasem trudnej, lecz zawsze jakże prostej szczerości wobec Boga, naszego Ojca. Dziecko bowiem nigdy nie rodzi się z wrodzoną umiejętnością kłamania, ono uczy się tego od dorosłych albo starszych kolegów, bądź koleżanek. To mieć zaufanie do Boga i niezachwianą pewność w Jego prowadzenie. To być silnej wiary, nadziei i miłości. To pozwolić się objąć Jezusowi i przyjąć Jego błogosławieństwo.

Czy rozumiesz o czym mówię? Mówię o tym, do czego my dorośli chrześcijanie staramy się... Czytaj dalej...

Chrystusowe „zaraz” sieje niepewność

Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny KapłanDziesiejsza liturgia słowa: Syr 4,11-19; Mk 9,38-40

Apostoł Jan opowiada o tym jak zabraniali komuś, kto nie chodzi z nimi, wyrzucać złe duchy w imię Jezusa. Sam Zbawiciel odpowiada na to: "Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami".

Nie bez powodu podkreśliłem ten fragment wypowiedzi Jezusa. To Chrystusowe "zaraz" jest bardzo znamienne i istotne. Pomimo dalszej wypowiedzi pozostawia jakąś niepewność, niejasność. Dlaczego? Bo człowiek taki czyni to poza wspólnotą Kościoła, bo "nie chodzi z nami", dlatego dużo bardziej jest narażony na niebezpieczeństwo... Czytaj dalej...

Bądźmy świadomi Jego obecności!

Duch SwiętyDzisiejsza liturgia słowa: Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23

Każdy z nas Go posiada, otrzymał Go na chrzcie św. i podczas bierzmowania, nosi w sobie niezatarty ślad Jego obecności. On ma uzdalniać nas do podjęcia głębokiego życia wiary, do życia w pewności zmartwychwstania, do życia dla wspólnego dobra, do życia szczęśliwego! Jesteśmy dzięki Niemu obdarowani ogromem łask, staliśmy się dziećmi Bożymi, jednym Ciałem, którym jest Kościół. Dzięki Niemu mamy prawo mówić do Boga „Ojcze”.

Duch Święty. Trzecia Osoba Trójcy Świętej. Bóg Ojciec kocha swojego Syna, Jezusa, tak doskonałą i pełną Miłością, że ta Ich Miłość, którą Syn odwzajemnia, staje się Osobą – Duchem Świętym. Ale tego... Czytaj dalej...