Nikodem – patron szukających Prawdy

Chrystus i Nikodem

Dziś odczytywany jest w kościołach fragment z Ewangelii św. Jana, który mówi o nocnym spotkaniu Chrystusa z Nikodemem, który śmiało może patronować wszystkim tym, którzy poszukują w swoim życiu Prawdy, poszukują Chrystusa, i który towarzyszy nam w tym paschalnym czasie. Chciałbym ponownie przypomnieć ważne dla mnie kazanie Ojca Milana Bubáka SVD z 17 marca 2012 roku. Oto jego treść:

Centralną postacią dzisiejszej Ewangelii jest faryzeusz Nikodem. Jest to postać, której imię każdy z nas zapewne zna, jednak mało o niej wiemy. Spróbujmy na podstawie kilku wzmianek o nim, które w Piśmie Świętym znajdujemy, zrekonstruować jego charakter. W Biblii spotykamy się z... Czytaj dalej...

Pustynia (Mt 4,1-11) – Cz. 6: Miejsce mojego kuszenia – pycha tego żywota

Pustynia cz. 6Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»” (w. 5-7).

Jezus stoi na rogu świątyni. Wie, że jest Bogiem, Synem Najwyższego. „Rzuć się w dół! Twój Ojciec spektakularnie Cię ocali, sprawi, że bezpiecznie wylądujesz na ziemi. To będzie dopiero cud! To przyniesie Ci chwałę, sławę i wszyscy od razu będą... Czytaj dalej...