Dla tego kto kocha krzyż jest drogą prostą

 

zbawienieDzisiejsza liturgia słowa: Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34

Być niedaleko od królestwa Bożego, to znaczy kroczyć za Jezusem drogą Pańską, drogą krzyża, która jest drogą Miłości. Jest ona dobrze znana (w tym sensie prosta) człowiekowi sprawiedliwemu, który rozumnie odpowiedział, tzn. wie jak nią kroczyć (jest to ewidentne wskazanie na fakt, że wiara potrzebuje być rozumną). Nie potknie się on, gdyż drogę wskazują mu sprawiedliwość, przebaczenie, prawda i miłość.

Grzesznik natomiast, póki nie podejmie nawrócenia, będzie się na niej potykał. Będzie się w nim rodził bunt. Stąd to wielkie wołanie Ozeasza o nawrócenie, polegające na odwróceniu się od grzechów i obróceniu się w stronę Bożej miłości, do miłości Boga i bliźniego, do Chrystusa. Tylko mając Go stale przed oczami, idąc wiernie za Nim, nie trzeba o nic więcej pytać.