Droga pośród popiołów (cz. 5) – trzeci sąd nad Jezusem – Gwałotwnik