Droga pośród popiołów (cz. 1) – dwa ogrody – Gwałotwnik