Nasz Bóg jest Bogiem drugiej szansy

dobry_pasterzPrzesłanie Niedzieli Dobrego Pasterza, którą dziś obchodzimy, wyrażają wszystkie dzisiejsze czytania mszalne. Jest to przesłanie dające nadzieję, jest niczym źródło wypływające z ran Zmartwychwstałego Chrystusa, a które napełnia nasze chrześcijańskie życie autentyczną radością (jeśli tak nie jest, to może warto zastanowić się, czy faktycznie żyję tym, w co wierzę, czy żyję wiarą, czy też raczej żyję i wierzę – tak jakby wiara była czymś, co jest obok mojego życia, jakimś dodatkiem do niego, który w zasadzie nic lub niewiele w nim zmienia).

Dobra Nowina brzmi: "Należało głosić słowo Boże najpierw wam [Izraelowi]. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi". Dokładnie tak! To do nas skierowane jest źródło życia płynące ze Zmartwychwstania! To dla naszego zbawienia Chrystus przyszedł na ten świat i umarł na krzyżu za nas, w miejsce nas! Bo nas kocha! My jesteśmy Jego dziedzictwem, owcami Jego pastwiska. To On, który jest Dobrym Pasterzem daje nam życie wieczne. Jest to życie, w którym nie będziemy już łaknąć ani pragnąć, nie porazi nas słońce ani żaden upał, bo paść nas będzie Baranek – Chrystus, który poprowadzi nas do źródeł wód życia. Jest to życie, w którym sam Bóg otrze każdą łzę z naszych oczu.

W takiej i tylko w takiej perspektywie mamy przeżywać swoje codzienne zmagania i troski, radości i smutki. Tylko w nadziei życia wiecznego, która realizuje się już teraz we wspólnocie Kościoła – owczarni Chrystusowej, w Eucharystii odnajdziemy prawdziwy sens i radość życia, które zmienia się ale się nie kończy. Jeżeli tego brakuje w naszym życiu, to nie dziwmy się, że tak często przybiera ono barwy szarości, że wciąż prześladuje nas poczucie bezsensu, samotności i straconego czasu. Dla Boga nie ma straconego czasu! Bóg jest Panem historii, jest Bogiem DRUGIEJ SZANSY.