Przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie

DuchDzisiejsza liturgia słowa: Dz 16,22-34; J 16,5-11

Duch Święty przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To bardzo istotne stwierdzenie Jezusa określające rolę tegoż Ducha w świecie, w Kościele i przez Kościół. To zadanie jest odpowiedzią Boga na odwieczne pytania-problemy ludzkości: problem zła w człowieku, braku sprawiedliwości oraz źródła całego zła i przyszłości świata w kontekście dwu powyższych.

Przekonać świat o grzechu, to po pierwsze pokazać, że zło-grzech, który zakorzeniony jest w człowieku na skutek grzechu pierworodnego jest realny, i że nie jest to stan naturalny, że tak nie było zawsze. Po drugie, oznacza to, że niewiara w Chrystusa jest grzechem. Niewiara w Tego, który przyszedł na świat specjalnie po to, by wyciągnąć człowieka z tego nienaturalnego stanu grzechu i niepojednania z Bogiem. Oznacza to odrzucenie całego dzieła zbawienia, którego dokonał Chrystus, sprawienie, że ten trud Bożego Miłosierdzia staje się wobec mnie nieskuteczny.

Przekonać świat o sprawiedliwości oznacza po pierwsze, że wobec tak częstego doświadczania niesprawiedliwości, trzeba nam wiedzieć, że tkwi ona w grzechu człowieka i mieć jednocześnie niezachwianą pewność, że jest Ktoś, kto jest gwarantem prawdziwej sprawiedliwości zdolnej wszystko osądzić. Po drugie, oznacza to, że Chrystus, jako ten, który dokonał dzieła naszego usprawiedliwienia, sam doznał sprawiedliwości, ponieważ nie pozostał w grobie, lecz idzie do Ojca. Tym sposobem sprawiedliwość (UWAGA) płynąca z miłości miłosiernej staje się skutecznym orężem do walki z grzechem.

Przekonać świat o sądzie oznacza, że wyrazem sprawiedliwości Tego, który ma pełny osąd jest osądzenie władcy tego świata – szatana, który podstępem doprowadził do upadku człowieka, do grzechu, przez który weszła niesprawiedliwość i pyszna niewiara. Tym sposobem Bóg Duch Święty w Kościele i przez Kościół, nadal prowadzi dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa, którego decydującym wydarzeniem były śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa – czyli nasze usprawiedliwienie i pojednanie z Bogiem oraz jednoczesne osądzenie władcy tego świata.