Pytanie o motywy twojego postu i modlitwy

faryzeusz i celnikDzisiejsza liturgia słowa: Oz 6,1-6; Łk 18,9-14

Znów Kościół pokazuje nam przez dzisiejsze Słowo Boże, w czym leży sens wszelkiego postu, wszelkiej ofiary. W czym ma być to wszystko zakorzenione i do czego zmierzać. Nasze nawrócenie ma być odpowiedzią na Miłość Boga, ze względu na Niego. Bo Bóg pragnie miłości. to dlatego celnik odszedł usprawiedliwiony. Jego pokora i uznanie własnej winy były furtką, przez którą wlewała się łaska – światło Bożej Miłości i przebaczenia. Jego pokora i poznanie prawdy o swojej grzeszności stanowiły żyzną glebę, na której z powodzeniem można siać ziarno Bożego Słowa, które wyda owoc nawet stokrotny, owoc miłości.

Faryzeusz natomiast otwarty na siebie, pozostaje zamknięty na Boga. Dlatego Prawo, które – jak się mu zdaje – przestrzega i wypełnia, staje się dla niego pułapką:

"Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust mych zabijałem" (Oz 6,5).

To celnik okazał się tym, w którym Prawo Boże zabłysło jak światło… Prawo Miłości miłosiernej.

Edit: godz. 18.30:

Czytając jedną z moich książek natrafiłem na fragment idealnie pasujący do dzisiejszej Ewangelii:

"Zdarza się tak bowiem, że we wnętrzu osoby sprawiającej wrażenie moralnie nienagannej możemy odkryć kompletnie zepsutego łajdaka, a z kolei we wnętrzu człowieka upadłego odnaleźć blask diamentu skruchy. Często właśnie ci wyglądający na najbardziej nikczemnych, stają się wręcz ikonami miłości, ponieważ prowadzą w swoim wnętrzu głęboki, intymny dialog, który z czasem powoduje ich gruntowną przemianę".

M.-P. Jegou, Ogień Hostii. Eucharystia źródłem przemiany człowieka i świata, Poznań 2009, s. 56.