Pokój Chrystusa demaskuje nędzę świata. I to boli…

Archbishop-Andre-Joseph-Leonard-feminist-femen-bDzisiejsza liturgia słowa: Dz 14,19-28; J 14,27-31a

Pokój, który daje Pan, jest inny od tego, który daje świat. Świat daje tylko iluzję, bo jego władca jest wrogiem pokoju. A jak wygląda ten światowy pokój widzimy w pierwszym czytaniu: "Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje".

Pokój, który daje Chrystus demaskuje wszystko to, co jest tylko iluzją i każe stanąć człowiekowi w prawdzie swojej nędzy i to budzi właśnie tę nienawiść. Wychodzi z człowieka to wszystko, co naprawdę siedzi w jego sercu. I albo odda to Chrystusowi albo zacznie "wierzgać" jak Ci Żydzi.... Czytaj dalej...