Człowiek nie jest sumą potrzeb do zrealizowania!

SzczepanDzisiejsza liturgia słowa: Dz 6,8-15; J 6,22-29

Na początku zaznaczmy, że dziś rozpoczynamy kolejny duży i niezwykle istotny wątek z Ewangelii św. Jana. Chodzi o mowę eucharystyczną Jezusa, której dziś pierwsze zdania słyszymy. Zacznijmy jednak od Dziejów Apostolskich.

Szczepan jako ten, na którym Apostołowie położyli ręce, był - jak czytamy - pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wśród ludu, zaś przeciwnicy nie mogli sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał, w końcu adwersarze zobaczyli, że jego twarz była podobna do oblicza anioła.

Przypomnijmy sobie teraz co działo się z Mojżeszem, gdy wracał ze spotkania z... Czytaj dalej...

Oczekiwanie i pragnienia wyryte w spojrzeniu

Piotr i Jan - uzdrowienie chromegoDzisiejsza liturgia słowa: Dz 3,1-10; Łk 24,13-35

Czynnikiem spajającym dzisiejsze pierwsze czytanie zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich z Ewangelią jest czyn. Jezus dokonuje czynu: zajął miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i go i rozdawał. Po tym poznali dwaj uczniowie, że całą drogę do Emaus spędzili w towarzystwie Jezusa Zmartwychwstałego - Boga żyjącego. Dzieje mówią natomiast o czynie jaki dokonał Piotr Apostoł - uzdrowił chromego od urodzenia: "Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go".

Te dwa - zdawałoby się różne czyny - są tak naprawdę w swej... Czytaj dalej...