Droga pośród popiołów (cz. 2) – stary i nowy Adam

Wiemy już jakie były dwa najważniejsze ogrody w dziejach zbawienia. Przeszliśmy pomiędzy nimi drogą usypaną z popiołów ludzkich win. Zobaczyliśmy jakie są między nimi podobieństwa oraz różnice. Czas zatem spojrzeć na Adama (w domyśle także Ewę) w ogrodzie Eden oraz na Chrystusa, nowego Adama, w ogrodzie Oliwnym.

O Chrystusie mówi się, że jest drugim Adamem, nowym Adamem, ponieważ pomiędzy Nim, a pierwszym rodzicem są liczne podobieństwa, na które zwrócił już uwagę św. Paweł Apostoł w swoich listach. Warto na początek przyjrzeć się temu, co zostawił nam ten „poroniony płód” – jak sam siebie określa (por. 1 Kor 15,8).

W Liście do... Czytaj dalej...

Przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie

DuchDzisiejsza liturgia słowa: Dz 16,22-34; J 16,5-11

Duch Święty przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To bardzo istotne stwierdzenie Jezusa określające rolę tegoż Ducha w świecie, w Kościele i przez Kościół. To zadanie jest odpowiedzią Boga na odwieczne pytania-problemy ludzkości: problem zła w człowieku, braku sprawiedliwości oraz źródła całego zła i przyszłości świata w kontekście dwu powyższych.

Przekonać świat o grzechu, to po pierwsze pokazać, że zło-grzech, który zakorzeniony jest w człowieku na skutek grzechu pierworodnego jest realny, i że nie jest to stan naturalny, że tak nie było zawsze. Po drugie, oznacza to, że niewiara w Chrystusa jest grzechem. Niewiara w... Czytaj dalej...

Jezus przyszedł uleczyć pęknięcie, które przyszło przez zawiść diabła.

 

Jezus uzdrawiaDzisiejsza liturgia słowa: Rdz 1,1-19; Mk 6,53-56.

Pomiędzy pierwszym czytaniem a Ewangelią można dostrzec pewien dysonans, jakąś niezgodność, można by się odważyć na słowo „sprzeczność”.

Mamy do czynienia z opisem pierwszych czterech dni dzieła stworzenia świata. Bóg wyprowadza wszystko z bezładu, z pustkowia i ciemności. Z każdym kolejnym dniem wszystko nabiera kształtów i sensu, wyłaniają się zastępy stworzeń. W tej swoistej pieśni o stworzeniu, niczym refren brzmią słowa: „A widział Bóg, że były dobre”. Objawia się Boski porządek, którego zasadniczym kryterium było Dobro. Doskonała harmonia, nie ma skaz, cierpienia, chorób, śmierci. Wszystko jest dobre, a nawet bardzo dobre (por. Rdz 1,31).Zatem w czym tkwi problem? Ta... Czytaj dalej...