Chrystusowe „zaraz” sieje niepewność

Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny KapłanDziesiejsza liturgia słowa: Syr 4,11-19; Mk 9,38-40

Apostoł Jan opowiada o tym jak zabraniali komuś, kto nie chodzi z nimi, wyrzucać złe duchy w imię Jezusa. Sam Zbawiciel odpowiada na to: "Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami".

Nie bez powodu podkreśliłem ten fragment wypowiedzi Jezusa. To Chrystusowe "zaraz" jest bardzo znamienne i istotne. Pomimo dalszej wypowiedzi pozostawia jakąś niepewność, niejasność. Dlaczego? Bo człowiek taki czyni to poza wspólnotą Kościoła, bo "nie chodzi z nami", dlatego dużo bardziej jest narażony na niebezpieczeństwo... Czytaj dalej...

Oczekiwanie i pragnienia wyryte w spojrzeniu

Piotr i Jan - uzdrowienie chromegoDzisiejsza liturgia słowa: Dz 3,1-10; Łk 24,13-35

Czynnikiem spajającym dzisiejsze pierwsze czytanie zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich z Ewangelią jest czyn. Jezus dokonuje czynu: zajął miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i go i rozdawał. Po tym poznali dwaj uczniowie, że całą drogę do Emaus spędzili w towarzystwie Jezusa Zmartwychwstałego - Boga żyjącego. Dzieje mówią natomiast o czynie jaki dokonał Piotr Apostoł - uzdrowił chromego od urodzenia: "Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go".

Te dwa - zdawałoby się różne czyny - są tak naprawdę w swej... Czytaj dalej...