Co jest źródłem kryzysu w Kościele?


Wielu z nas targają dziś wątpliwości, wielu ma mieszane uczucia, inni przeżywają w związku z tym, co się dzieje poważny kryzys wiary, tożsamości i przynależności eklezjalnej. I wcale się temu nie dziwię. Mnie samemu bardzo trudno było w i wciąż jest w tym czasie. Jednak nie przestaję zadawać sobie pytania: dlaczego? Kardynał Müller stwierdził, że u korzeni zła w Kościele "nie leży klerykalizm, lecz odrzucenie prawdy i rozkład moralny. Rozkład doktryny zawsze prowadzi do rozkładu moralności" (za: Tygodnik Katolicki Niedziela).

No właśnie. Co leży u podstawy kryzysu jaki dzisiaj dotyka Kościół? Klerykalizm, czy może jednak odrzucenie... Czytaj dalej...

Apostoł nosi w sobie śmierć, by inni mogli żyć

JPII i krzyżWarto przytoczyć dzisiejsze pierwsze czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian:

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was - życie. Cieszę się przeto owym duchem wiary, według... Czytaj dalej...

Nie jesteśmy ze świata, lecz dla świata

PantokratorDzisiejsza liturgia słowa: Dz 20,28-38; J 17,11b-19.

Znamienne są dziś te czytania. Modlitwa Arcykapłańska Jezusa za swoich uczniów, za Apostołów, wręcz idealnie wpasowuje się w wydarzenia z Dziejów (albo i odwrotnie), kiedy Paweł w Milecie kieruje mowę pożegnalną do starszych Kościoła w Efezie.

Chrystus modli się, aby „stanowili jedno”, Paweł ostrzega, że po jego odejściu „wejdą między nich wilki drapieżne”, mało tego, wyłonią się one także spośród samych pasterzy (jakże to dzisiejsze jest…). Dlaczego? Odpowiedzią są słowa Chrystusa: „dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich”. Kiedy zabrano Jezusa „opuścili Go wszyscy i uciekli” (Mk 14, 50),... Czytaj dalej...

Nasz Bóg jest Bogiem drugiej szansy

dobry_pasterzPrzesłanie Niedzieli Dobrego Pasterza, którą dziś obchodzimy, wyrażają wszystkie dzisiejsze czytania mszalne. Jest to przesłanie dające nadzieję, jest niczym źródło wypływające z ran Zmartwychwstałego Chrystusa, a które napełnia nasze chrześcijańskie życie autentyczną radością (jeśli tak nie jest, to może warto zastanowić się, czy faktycznie żyję tym, w co wierzę, czy żyję wiarą, czy też raczej żyję i wierzę – tak jakby wiara była czymś, co jest obok mojego życia, jakimś dodatkiem do niego, który w zasadzie nic lub niewiele w nim zmienia).

Dobra Nowina brzmi: "Należało głosić słowo Boże najpierw wam [Izraelowi]. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do... Czytaj dalej...

O grzechach kapłana i świętości jego posługi

świętość kapłańskaDzisiejsza liturgia słowa: Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12

Mocne słowa padają dziś z ust zarówno proroka Izajasza, jak i samego Jezusa.

Zacznijmy jednak od Ewangelii. Chciałbym tu zwrócić uwagę na dwa problemy, o których mówi dzisiejsza perykopa. Po pierwsze - grzech władzy duchownej, tych co z Bożego wybrania pełnią urząd i misję w imieniu samego Boga. "Mówią bowiem, ale sami nie czynią". Ten ciężki zarzut zapewne wielu z nas mogłoby i dziś wyciągnąć przeciw swoim pasterzom. Czasem słusznie, a czasem nie (nie wnikam w te dywagacje). Trzeba jednak w takiej sytuacji zawsze brać pod uwagę jeden aspekt. Jeżeli jakiś kapłan głosi i wzywa do wiary, do poprawy moralnej, lecz sam nie... Czytaj dalej...