Droga pośród popiołów (cz. 7) – trzykrotne umęczenie i śmierć Chrystusa

Długa była nasza wędrówka przez popioły grzechów. Droga doprowadziła nas do Triduum, do kulminacji i szczytu wydarzeń mających zdecydować o losach świata. Tyle już zobaczyliśmy. Czas jednak wejść w Mękę oraz Śmierć naszego Zbawiciela. To już nie jest proces. To wykonanie wyroku, który wydał na Jezusa człowiek uzurpujący sobie prawo do bycia jak Bóg.

W tej ostatniej (najdłuższej) części naszych rozważań dotkniemy tego, co przewijało się przez większość poprzednich tekstów, a głownie tych dotyczących sądu nad Jezusem. Trzykrotne umęczenie Zbawiciela ma związek z sądem jaki wydały na Niego Sanhedryn, Herod i Piłat, symbolizujący ducha i rozum, serce i... Czytaj dalej...

Droga pośród popiołów (cz. 1) – dwa ogrody

Nie sposób mówić o Męce Chrystusa pomijając lub szybko przechodząc do porządku dziennego nad wydarzeniami, które działy się u stóp Góry Oliwnej. Nie sposób też, mówiąc o ogrodzie Gethsemani, pominąć innego ogrodu jaki przychodzi na myśl przy rozważaniu naszego zbawienia – Ogrodu Eden, raju, którego szczęśliwym posiadaczem był człowiek.

Mamy zatem dwa bardzo ważne miejsca, dwa ogrody, w których wydarzyło się coś, co zapoczątkowało zmiany. Z jednej strony Eden, czyli raj, w którym pierwsi rodzice chodzili w światłości Bożej przyjaźni i miłości, w którym kwitło życie oraz radość, w którym panowali i mogli robić wszystko oprócz jednego: jeść... Czytaj dalej...

Pustynia (Mt 4,1-11) – Cz. 6: Miejsce mojego kuszenia – pycha tego żywota

Pustynia cz. 6Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»” (w. 5-7).

Jezus stoi na rogu świątyni. Wie, że jest Bogiem, Synem Najwyższego. „Rzuć się w dół! Twój Ojciec spektakularnie Cię ocali, sprawi, że bezpiecznie wylądujesz na ziemi. To będzie dopiero cud! To przyniesie Ci chwałę, sławę i wszyscy od razu będą... Czytaj dalej...

Pustynia (Mt 4,1-11) – Cz. 4: Miejsce mojego kuszenia – pożądliwość ciała

Pustynia cz. 4

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»” (w. 3n.).

Pustynia to miejsce kuszenia o czym dosadnie przekonał się sam Chrystus Pan. Diabeł w sposób podstępny starał się poddać próbie nie tylko człowieczeństwo Jezusa, lecz także Jego Bóstwo.

Św. Jan w swoim pierwszym Liście pisze o trzech pożądliwościach, w których skupia się całe zło grzechu popełnianego na świecie, zło popełniane przez człowieka w całej jego długiej historii istnienia: „wszystko... Czytaj dalej...