Nikt z nas nie jest pępkiem świata

Pokora Chrystusa EucharystycznegoDzisiejsza liturgia słowa:  Syr 3,17-18.20.28-29; Hbr 12,18-19.22-24a;  Łk 14,1.7-14

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli wskazuje na raka toczącego ludzkość począwszy od grzechu pierwszych rodziców. Chodzi o pychę i pogoń za zaszczytami, by być zawsze wyżej, by na wszystkich patrzeć z góry, by być jak Bóg. To jest ta sama pokusa, którą wąż zwiódł Adama i Ewę mówiąc im: „będziecie jak Bóg” (por. Rdz 3,5). Tą samą pokusą i uleganiem jej szczególnie naznaczony jest – zdawałoby się – dzisiejszy świat, my wszyscy. To ciągłe stawianie siebie w centrum wydarzeń, wmawianie wszystkim dookoła, że jest się pępkiem świata, a w konsekwencji czynienie miłosierdzia ze względu na własne dobre... Czytaj dalej...

Walka z grzechem aż do przelewu krwi…

Róże św. FranciszkaDzisiejsza liturgia słowa: Jr 38,4-6.8-10; Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53

Moc i stanowczość Słowa Bożego dzisiejszej niedzieli nikomu z nas nie powinno dawać świętego spokoju. Mamy przed oczyma proroka Jeremiasza, męża Bożego całkowicie ufającego Opatrzności, który przechodzi przez prześladowanie zwycięsko. Bóg nie pozwala, by Jego wiernemu słudze stało się cokolwiek złego i tak jak przez zawiść ludzką został on wrzucony do cysterny na pewną śmierć, tak też przez ludzi Bóg wyciąga go z niebezpieczeństwa. Dokładnie tak. Normalną, codzienną drogą, którą działa Bóg w świecie, w naszym życiu, jest drugi człowiek. Tak samo i my, gdy czynimy dobro, to działa przez nas sam Bóg.

Czytaj dalej...