Nikt z nas nie jest pępkiem świata

Pokora Chrystusa EucharystycznegoDzisiejsza liturgia słowa:  Syr 3,17-18.20.28-29; Hbr 12,18-19.22-24a;  Łk 14,1.7-14

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli wskazuje na raka toczącego ludzkość począwszy od grzechu pierwszych rodziców. Chodzi o pychę i pogoń za zaszczytami, by być zawsze wyżej, by na wszystkich patrzeć z góry, by być jak Bóg. To jest ta sama pokusa, którą wąż zwiódł Adama i Ewę mówiąc im: „będziecie jak Bóg” (por. Rdz 3,5). Tą samą pokusą i uleganiem jej szczególnie naznaczony jest – zdawałoby się – dzisiejszy świat, my wszyscy. To ciągłe stawianie siebie w centrum wydarzeń, wmawianie wszystkim dookoła, że jest się pępkiem świata, a w konsekwencji czynienie miłosierdzia ze względu na własne dobre... Czytaj dalej...

Miłość prowadzi do krzyża i w niej tkwi jego mądrość

miłość krzyżaDzisiejsza liturgia słowa: Syr 51,13-20; J 15,9-17

Dzisiejsze czytania tylko z pozoru różnią się od siebie. Zarówno Chrystus jak i Autor księgi Syracha mówią o jednym i tym samym. W pierwszym czytaniu mowa jest o poszukiwaniu mądrości, o wytrwałym jej zdobywaniu, a nawet walce o nią. Z tych działań wypływają konkretne korzyści, o których także jest mowa. Lecz ta mądrość jest tym samym, co Jezus w Ewangelii nazywa miłością, która swoje dopełnienie znajduje na krzyżu. Bo mądrością krzyża jest miłość, a nie cierpienie; życie płynące z miłości, a nie śmierć płynąca z nienawiści. W ten sposób prawdziwa mądrość zawsze wypływać będzie i prowadzić do miłości, a... Czytaj dalej...