Być jak dziecko, to posiąść niebo!

dziecko_BożeDzisiejsza liturgia słowa: Syr 17,1-15; Mk 10,13-16

Przyjąć królestwo Boże jak dziecko oznacza poddać się kształtującemu i wychowującemu działaniu Boga, tak jak dziecko poddane jest rodzicom. To żyć w pełnej, czasem trudnej, lecz zawsze jakże prostej szczerości wobec Boga, naszego Ojca. Dziecko bowiem nigdy nie rodzi się z wrodzoną umiejętnością kłamania, ono uczy się tego od dorosłych albo starszych kolegów, bądź koleżanek. To mieć zaufanie do Boga i niezachwianą pewność w Jego prowadzenie. To być silnej wiary, nadziei i miłości. To pozwolić się objąć Jezusowi i przyjąć Jego błogosławieństwo.

Czy rozumiesz o czym mówię? Mówię o tym, do czego my dorośli chrześcijanie staramy się... Czytaj dalej...

Bóg na siłę nikogo do nieba pchać nie będzie

rzeczy ostateczneDzisiejsza liturgia słowa: Iz 65,17-21; J 4,43-54

Jakaż wiara musiała być w tym urzędniku królewskim, skoro uwierzył słowu Jezusa. A przecież to uzdrowienie dokonało się na odległość. Ta sytuacja jak i inne cudowne uzdrowienia jakich dokonał Jezus, pokazują mi, że są w życiu człowieka momenty, kiedy musi błagać Boga, by przyszedł i wyciągnął mnie z bagna, w którym ugrzązłem. Ale są także momenty, gdy to ja powinienem się pofatygować (jak ten ojciec) do Chrystusa i paść Mu do nóg z błaganiem o litość. Zatem pojawia się tutaj pytanie o moją wiarę, o wiarę w rzeczy przyszłe obiecane nam przez Boga, zapowiedziane przez Niego (urzędnik nie wiedział,... Czytaj dalej...

Weź już w posiadanie obiecane ci niebo!

Polskie nieboDzisiejsza liturgia słowa: Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; Łk 9,28b-36

Bardzo mocne słowa św. Pawła powinny stać się dla nas drogowskazem albo oskarżeniem. Drogowskazem dla tych, którzy uczciwie starają się postępować na drodze do świętości, którzy, gdy upadną, powstają i ufając Bogu znów podejmują ten trud Bożej Miłości. Natomiast ci, co mienią się chrześcijanami i katolikami, a żyją tak, jakby Boga nie było, jakby ich bóstwem był brzuch (czyli wszystko to, co wrzuca człowieka w często skrajne poniżenie), a chwała zakorzeniona była w bezwstydności i... Czytaj dalej...