Jezus przyszedł uleczyć pęknięcie, które przyszło przez zawiść diabła.

 

Jezus uzdrawiaDzisiejsza liturgia słowa: Rdz 1,1-19; Mk 6,53-56.

Pomiędzy pierwszym czytaniem a Ewangelią można dostrzec pewien dysonans, jakąś niezgodność, można by się odważyć na słowo „sprzeczność”.

Mamy do czynienia z opisem pierwszych czterech dni dzieła stworzenia świata. Bóg wyprowadza wszystko z bezładu, z pustkowia i ciemności. Z każdym kolejnym dniem wszystko nabiera kształtów i sensu, wyłaniają się zastępy stworzeń. W tej swoistej pieśni o stworzeniu, niczym refren brzmią słowa: „A widział Bóg, że były dobre”. Objawia się Boski porządek, którego zasadniczym kryterium było Dobro. Doskonała harmonia, nie ma skaz, cierpienia, chorób, śmierci. Wszystko jest dobre, a nawet bardzo dobre (por. Rdz 1,31).Zatem w czym tkwi problem? Ta... Czytaj dalej...