Pustynia (Mt 4,1-11) – Cz. 4: Miejsce mojego kuszenia – pożądliwość ciała

Pustynia cz. 4

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»” (w. 3n.).

Pustynia to miejsce kuszenia o czym dosadnie przekonał się sam Chrystus Pan. Diabeł w sposób podstępny starał się poddać próbie nie tylko człowieczeństwo Jezusa, lecz także Jego Bóstwo.

Św. Jan w swoim pierwszym Liście pisze o trzech pożądliwościach, w których skupia się całe zło grzechu popełnianego na świecie, zło popełniane przez człowieka w całej jego długiej historii istnienia: „wszystko... Czytaj dalej...