Poznanie daje życie wieczne

Mojżesz i krzew gorejącyDzisiejsza liturgia słowa: Wj 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27

Oto stajemy się świadkami jak Mojżesz poznaje Boga, Tego który się objawia, a który jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Tyle wystarczy by Mojżesz wiedział z Kim ma do czynienia i co ma robić. Zakrywa twarz z lęku przed śmiercią, która jest konsekwencją spoglądania na Boga przez człowieka. Na rozkaz Pana zdejmuje sandały, to znaczy przyjmuje postawę sługi, który stoi przed swoim Panem boso, w pokorze i uniżeniu, na ziemi która należy do Pana. Jutro usłyszymy jak ten proces poznawania Jahwe pójdzie o krok dalej, gdy usłyszymy wielkie i mające ogromne znaczenie imię Jego.

Właśnie Mojżesz jest... Czytaj dalej...