Jesteś zapisany na piasku…?

jezus_pisze_na_piaskuDzisiejsza Ewangelia o cudzołożnicy, którą uczeni w Piśmie i faryzeusze chcą zgodnie z Prawem mojżeszowym ukamienować, jest niezwykle głęboka w swoich szczegółach. Spróbuję poruszyć tylko kilka jej aspektów. 

Po pierwsze, próba przeciwstawienia Jezusa Prawu Mojżesza, Prawu Starego Testamentu. A On przecież przyszedł to Prawo wypełnić, a nie mu się przeciwstawić. Widzieli tylko ludzki grzech, a nie człowieka uwikłanego w niego. Nie potrafili zrozumieć, że Bóg "miłości pragnie, nie krwawej ofiary" (Oz 6,6). Miłosierdzie, to było coś, czego nie potrafili w sobie znaleźć, zaślepieni Prawem, które znali, lecz którego nie rozumieli. "A Ty co mówisz?" - pytali Jezusa: zabić, czy nie zabić?

A On nic nie mówił. Przykucnął i pisał palcem... Czytaj dalej...

Bez miłości nie ma wiary – jest tylko strach

konfesionałDzisiejsza liturgia słowa: 2 Sm 12,1.7-10.13; Ga 2,16.19-21; Łk 7,36-8,3

Słowo Boże z ogromną stanowczością stawia nam pytanie (dla niektórych może to być wyrzut): czy kocham Boga? Jezus mówi o miłości płynącej z przebaczenia: „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. (…) Komu mało się odpuszcza, mało miłuje”. Dawid, wiedziony pożądaniem, misternie zaplanował zbrodnię, by posiąść kobietę. Gdy jego grzech wyszedł na jaw, gdy go poznał, wyznał swoją winę przed wysłannikiem Boga i otrzymał przebaczenie. Dość suchy przekaz tego wydarzenia nie oddaje tego, ale dalsza lektura Drugiej Księgi Samuela pokazuje, że nawrócenie Dawida było szczere i autentyczne, że bardzo ukochał Boga. A my? Ilekroć przychodzimy... Czytaj dalej...

Nie wpaść w rozpacz jak Judasz…

Śmierć JudaszaDzisiejsza liturgia słowa: Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17

Nie my wybieramy Jezusa, ale to On wybiera nas, wszystkich bez wyjątku, z miłości aż po krzyż. To wybranie zobowiązuje nas do pójścia za Jezusem, odważnego, bez wymówek (a jeśli już jakieś się pojawiają, to jednak z wolą pełnego posłuszeństwa), z miłości. Stajemy się wtedy przyjaciółmi Pana, bo trwamy w Jego miłości. Nawet jeśli upadniemy, On jest przy nas ze swoją miłością miłosierną, by pomóc nam wstać, by nam przebaczyć. Dlatego bądźmy mężni i odważni, nie tylko w chwilach radości, gdy jest nam dobrze i chodzenie za Mistrzem nie przysparza nam większych trudności, kiedy przeżywamy czas pociechy duchowej.... Czytaj dalej...

Nasz Bóg jest Bogiem drugiej szansy

dobry_pasterzPrzesłanie Niedzieli Dobrego Pasterza, którą dziś obchodzimy, wyrażają wszystkie dzisiejsze czytania mszalne. Jest to przesłanie dające nadzieję, jest niczym źródło wypływające z ran Zmartwychwstałego Chrystusa, a które napełnia nasze chrześcijańskie życie autentyczną radością (jeśli tak nie jest, to może warto zastanowić się, czy faktycznie żyję tym, w co wierzę, czy żyję wiarą, czy też raczej żyję i wierzę – tak jakby wiara była czymś, co jest obok mojego życia, jakimś dodatkiem do niego, który w zasadzie nic lub niewiele w nim zmienia).

Dobra Nowina brzmi: "Należało głosić słowo Boże najpierw wam [Izraelowi]. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do... Czytaj dalej...

Chrześcijaństwo nie jest dla mięczaków

Papież FranciszekCzytania na dziś: Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 12,13; J 8,1-11

To już ostatnia prosta przed Niedzielą Palmową. Dlatego Bóg wzywa nas dziś nadzwyczaj usilnie do przebaczenia sobie i innym. Bóg, który uczynił z nas lud wybrany, chce, abyśmy porzucili to wszystko, co przywiązuje nasze serca i nie pozwala nam dążyć do wyznaczonej mety, do nagrody, którą jest zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie. To pełne nadziei wezwanie skierowane do każdego z nas obiecuje nowy początek, nowe życie. Trzeba tylko zaufać Bożemu miłosierdziu. Trzeba powiedzieć „dość” wszelkim grzesznym przywiązaniom, wybaczyć sobie grzechy przeszłości, które obciążają nas poczuciem winy, oraz przebaczyć z serca i prosić o to tych, którym... Czytaj dalej...