Odrzucając Kościół odrzucasz Chrystusa

Łódź KościołaDzisiejsza liturgia słowa: Dz 12,24-13,5a; J 12,44-50

Jezus dziś mówi do nas:

"Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym".

Sprawa jest prosta. Gardząc Chrystusem gardzisz Ojcem, bo Chrystus przyniół nam to, co usłyszał od Ojca. A to, co przyniósł daje życie wieczne. Zatem gardząc Chrystusem gardzisz nie tylko Ojcem, ale pozbawiasz się także życia wiecznego. Dlatego Chrystus nie będzie... Czytaj dalej...

Bóg na siłę nikogo do nieba pchać nie będzie

rzeczy ostateczneDzisiejsza liturgia słowa: Iz 65,17-21; J 4,43-54

Jakaż wiara musiała być w tym urzędniku królewskim, skoro uwierzył słowu Jezusa. A przecież to uzdrowienie dokonało się na odległość. Ta sytuacja jak i inne cudowne uzdrowienia jakich dokonał Jezus, pokazują mi, że są w życiu człowieka momenty, kiedy musi błagać Boga, by przyszedł i wyciągnął mnie z bagna, w którym ugrzązłem. Ale są także momenty, gdy to ja powinienem się pofatygować (jak ten ojciec) do Chrystusa i paść Mu do nóg z błaganiem o litość. Zatem pojawia się tutaj pytanie o moją wiarę, o wiarę w rzeczy przyszłe obiecane nam przez Boga, zapowiedziane przez Niego (urzędnik nie wiedział,... Czytaj dalej...

Każdy, kto mówi, że zna siebie, jest kłamcą…

Sąd Słowa BożegoTak do dzisiejszych czytań mszalnych: Hbr 4,12-16 i Mk 2,13-17

Na wstępie zaznaczę, że długo ta prawda we mnie dojrzewała, długo docierała do mnie, wiele czasu kosztowało mnie pozbycie się wewnętrznego buntu i pychy. Wiele nad tym myślałem, wiele modlitwy temu poświęciłem. Przyjęcie tego nie było łatwe i jak się okazało, było tylko kolejnym, ważnym etapem na drodze do nawrócenia, które wciąż się dokonuje.

"Żywe jest Słowo Boże i skuteczne..." mówi autor Listu do Hebrajczyków. W przypadku Lewiego, celnika i grzesznika, było nadzwyczaj skuteczne. Wystarczyło "Pójdź za Mną", a zostawił wszystko, całe swoje dotychczasowe życie. Ale List do Hebrajczyków mówi dalej, że Słowo Boże jest "ostrzejsze niż wszelki miecz... Czytaj dalej...