Przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie

DuchDzisiejsza liturgia słowa: Dz 16,22-34; J 16,5-11

Duch Święty przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To bardzo istotne stwierdzenie Jezusa określające rolę tegoż Ducha w świecie, w Kościele i przez Kościół. To zadanie jest odpowiedzią Boga na odwieczne pytania-problemy ludzkości: problem zła w człowieku, braku sprawiedliwości oraz źródła całego zła i przyszłości świata w kontekście dwu powyższych.

Przekonać świat o grzechu, to po pierwsze pokazać, że zło-grzech, który zakorzeniony jest w człowieku na skutek grzechu pierworodnego jest realny, i że nie jest to stan naturalny, że tak nie było zawsze. Po drugie, oznacza to, że niewiara w Chrystusa jest grzechem. Niewiara w... Czytaj dalej...

Chrześcijanin – człowiek płonący nadzieją

164ASP19581541Dzisiejsza liturgia słowa: Joz 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,1-3.11-32

Słowo Boże wskazuje nam dziś na dwa aspekty naszego życia wiarą. Pierwszym jest komunikat: nie bój się mojego miłosierdzia. Żadna sytuacja, choćby najgorsza, w której znalazł się człowiek nie jest beznadziejna. Jako chrześcijanie jesteśmy i mamy być zawsze ludźmi nadziei! W Chrystusie upatrującymi ratunku! Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych! Dlatego jeśli uważasz, że jesteś w sytuacji bez wyjścia, to spójrz na Jezusa wiszącego na krzyżu. On też był w takiej sytuacji, a nawet gorszej. Umarł! Ale czy to było Jego ostatnie słowo? Nie! Ostatnim słowem było: Ja... Czytaj dalej...