Świadectwo świętości o. Dolindo Ruotolo

Nikomu chyba nie trzeba przedstawiać o. Dolindo Ruotolo, o którym ostatnimi tygodniami zrobiło się dość głośno w katolickich mediach w Polsce. Stało się to między innymi za sprawą książki Joanny Bątkiewicz-Brożek „Jezu, Ty się tym zajmij! O. Dolindo Ruotolo życie i cuda”. Ten charyzmatyczny, na wskroś Boży kapłan nie tylko za swojego życia ale również po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki przyciąga całe rzesze poszukujących pomocy oraz Boga. Tymczasem ukazała się kolejna, moim zdaniem, ważna pozycja na rynku księgarskim mówiąca o życiu i działalności ks. Dolindo. To jej chciałbym poświęcić poniższy tekst, bo uważam, że zdecydowanie warto.

Niedawno otrzymałem z Wydawnictwa AA książkę autorstwa Pani Aleksandry Zapotoczny... Czytaj dalej...

Bądźmy świadomi Jego obecności!

Duch SwiętyDzisiejsza liturgia słowa: Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23

Każdy z nas Go posiada, otrzymał Go na chrzcie św. i podczas bierzmowania, nosi w sobie niezatarty ślad Jego obecności. On ma uzdalniać nas do podjęcia głębokiego życia wiary, do życia w pewności zmartwychwstania, do życia dla wspólnego dobra, do życia szczęśliwego! Jesteśmy dzięki Niemu obdarowani ogromem łask, staliśmy się dziećmi Bożymi, jednym Ciałem, którym jest Kościół. Dzięki Niemu mamy prawo mówić do Boga „Ojcze”.

Duch Święty. Trzecia Osoba Trójcy Świętej. Bóg Ojciec kocha swojego Syna, Jezusa, tak doskonałą i pełną Miłością, że ta Ich Miłość, którą Syn odwzajemnia, staje się Osobą – Duchem Świętym. Ale tego... Czytaj dalej...

Chrześcijaństwo nie jest dla mięczaków

Papież FranciszekCzytania na dziś: Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 12,13; J 8,1-11

To już ostatnia prosta przed Niedzielą Palmową. Dlatego Bóg wzywa nas dziś nadzwyczaj usilnie do przebaczenia sobie i innym. Bóg, który uczynił z nas lud wybrany, chce, abyśmy porzucili to wszystko, co przywiązuje nasze serca i nie pozwala nam dążyć do wyznaczonej mety, do nagrody, którą jest zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie. To pełne nadziei wezwanie skierowane do każdego z nas obiecuje nowy początek, nowe życie. Trzeba tylko zaufać Bożemu miłosierdziu. Trzeba powiedzieć „dość” wszelkim grzesznym przywiązaniom, wybaczyć sobie grzechy przeszłości, które obciążają nas poczuciem winy, oraz przebaczyć z serca i prosić o to tych, którym... Czytaj dalej...

O grzechach kapłana i świętości jego posługi

świętość kapłańskaDzisiejsza liturgia słowa: Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12

Mocne słowa padają dziś z ust zarówno proroka Izajasza, jak i samego Jezusa.

Zacznijmy jednak od Ewangelii. Chciałbym tu zwrócić uwagę na dwa problemy, o których mówi dzisiejsza perykopa. Po pierwsze - grzech władzy duchownej, tych co z Bożego wybrania pełnią urząd i misję w imieniu samego Boga. "Mówią bowiem, ale sami nie czynią". Ten ciężki zarzut zapewne wielu z nas mogłoby i dziś wyciągnąć przeciw swoim pasterzom. Czasem słusznie, a czasem nie (nie wnikam w te dywagacje). Trzeba jednak w takiej sytuacji zawsze brać pod uwagę jeden aspekt. Jeżeli jakiś kapłan głosi i wzywa do wiary, do poprawy moralnej, lecz sam nie... Czytaj dalej...

Świętość przejawia się w miłości

bliźniDzisiejsza liturgia słowa: Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46

Związek między dzisiejszymi czytaniami jest aż nazbyt oczywisty. We fragmencie Księgi Kapłańskiej Jahwe, używając formy zakazującej, napomina naród wybrany jak nie mają postępować. Chodzi tu w zasadzie o zdrowe, oparte na miłości i sprawiedliwości relacje międzyludzkie jakie mają zapanować w Izraelu.

"Ja jestem Pan!". To powtarzające się jak refren zdanie, miedzy kolejnymi grupami zakazów, pokazuje bardzo ważną rzeczywistość. Mianowicie w ten sposób Bóg daje do zrozumienia, że wierząc w Niego, będąc Jego narodem, Jego dziećmi, jesteśmy do czegoś zobowiązani. Mamy być święci, jak On jest święty (por. Kpł 19,2). To z kolei zobowiązuje do pewnej konkretnej... Czytaj dalej...