Człowiek nie jest sumą potrzeb do zrealizowania!

SzczepanDzisiejsza liturgia słowa: Dz 6,8-15; J 6,22-29

Na początku zaznaczmy, że dziś rozpoczynamy kolejny duży i niezwykle istotny wątek z Ewangelii św. Jana. Chodzi o mowę eucharystyczną Jezusa, której dziś pierwsze zdania słyszymy. Zacznijmy jednak od Dziejów Apostolskich.

Szczepan jako ten, na którym Apostołowie położyli ręce, był - jak czytamy - pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wśród ludu, zaś przeciwnicy nie mogli sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał, w końcu adwersarze zobaczyli, że jego twarz była podobna do oblicza anioła.

Przypomnijmy sobie teraz co działo się z Mojżeszem, gdy wracał ze spotkania z... Czytaj dalej...