Trójca Przenajświętsza tajemnicą Miłości

trojcaDzisiejsza liturgia słowa: Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; Ap 1,8; J 16,12-15

Kościół w liturgii stawia dziś przed nami jedną z wielu tajemnic wiary, których ostateczne zrozumienie wykracza poza nasz ograniczony ludzki rozum. Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec i Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Wspólnota miłości trzech Osób. Co to dla nas oznacza? Mianowicie, że Bóg nie tylko JEST (objawił się przecież Mojżeszowi w płonącym krzewie mówiąc: JESTEM, KTÓRY JESTEM – Wj 3,14), ale nie jest sam. I tajemnicą wiary jest, jak to może być, że jest jednym jedynym Bogiem ale w trzech Osobach, że Ojciec odwiecznie rodzi Syna, a Ich wzajemna najdoskonalsza Miłość jest Osobą – Duchem Świętym.

Czytaj dalej...