Niewolnik grzechu precz będzie wyrzucony

salvationDzisiejsza liturgia słowa: Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42

Każdy kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu. To dlatego wciąż musimy szukać wolności w Bogu, w Chrystusie i tylko w Nim. Doskonale zdawali sobie z tego sprawę Szadrak, Meszak i Abed-Nego. Wiedzieli, że popełniając grzech bałwochwalstwa nie tylko sprzeniewierzą się samemu Bogu, zdradzą Boga, ale także popadną w niewolę grzechu. Ich dusze zostaną spętane więzami niewoli i zostanie odebrana im perspektywa życia w łasce Bożej (bez trudu nawrócenia). Dlatego woleli pozwolić aby spętano ich ciała i wydali je na spalenie, bo mieli miłość (por. 1 Kor 13,3), bo kochali Boga ponad wszystko. Tylko człowiek bez miłości nic... Czytaj dalej...

Czy potrafisz upokorzyć własną pychę?

kuszenieDzisiejsza liturgia słowa: Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13.

Jakże często przegrywamy walkę z pokusą albo, co gorsza, nawet jej nie podejmujemy! Dzieje się tak, ponieważ próbujemy ją toczyć sami, a w takiej sytuacji człowiek jest zawsze na przegranej pozycji (przypomnij sobie kuszenie Ewy, gdy próbowała dyskutować z diabłem na własną rękę). Jezus pokazuje nam, że On sam jest władny pokonać szatana i oprzeć się jego pokusom. A czyni to w chwilach największej słabości: gdy jest głodny po czterdziestodniowym poście na pustyni; w Ogrójcu podczas agonii wywołanej... Czytaj dalej...

Eutanazja na trędowatym Jezusie

Tak do dzisiejszej Ewangelii: Mk 1,40-45

Grób Pański oo. PijarówKościół po raz kolejny daje nam dziś Ewangelię z opisanym uzdrowieniem trędowatego i jego słynnym "Jeśli chcesz...", które jest wyrazem wolności Boga i człowieka. Piątkowa perykopa była relacją św. Łukasza, ta dzisiejsza jest opisem św. Marka, a właściwie św. Piotra, którego Marek był uczniem i towarzyszem. Dziś będzie zatem o wolności człowieka względem brata lub siostry i która zostanie skonfrontowana z postawą Jezusa względem trędowatego.

Jezus "zdjęty litością, wyciągnął rękę i dotknął go...". Jakież to ludzkie... chociaż z drugiej strony, dzisiejszy świat, dzisiejszy człowiek (będący często skażony skrajnym indywidualizmem czy też egoizmem) nie widzi w tym nic ludzkiego. Dla niego normalnym zachowaniem, humanitarnym i tak potrzebnym, wręcz niezbędnym, by pomóc takiemu... Czytaj dalej...