Chrystusowe „zaraz” sieje niepewność

Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny KapłanDziesiejsza liturgia słowa: Syr 4,11-19; Mk 9,38-40

Apostoł Jan opowiada o tym jak zabraniali komuś, kto nie chodzi z nimi, wyrzucać złe duchy w imię Jezusa. Sam Zbawiciel odpowiada na to: "Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami".

Nie bez powodu podkreśliłem ten fragment wypowiedzi Jezusa. To Chrystusowe "zaraz" jest bardzo znamienne i istotne. Pomimo dalszej wypowiedzi pozostawia jakąś niepewność, niejasność. Dlaczego? Bo człowiek taki czyni to poza wspólnotą Kościoła, bo "nie chodzi z nami", dlatego dużo bardziej jest narażony na niebezpieczeństwo... Czytaj dalej...