Poznanie daje życie wieczne

Mojżesz i krzew gorejącyDzisiejsza liturgia słowa: Wj 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27

Oto stajemy się świadkami jak Mojżesz poznaje Boga, Tego który się objawia, a który jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Tyle wystarczy by Mojżesz wiedział z Kim ma do czynienia i co ma robić. Zakrywa twarz z lęku przed śmiercią, która jest konsekwencją spoglądania na Boga przez człowieka. Na rozkaz Pana zdejmuje sandały, to znaczy przyjmuje postawę sługi, który stoi przed swoim Panem boso, w pokorze i uniżeniu, na ziemi która należy do Pana. Jutro usłyszymy jak ten proces poznawania Jahwe pójdzie o krok dalej, gdy usłyszymy wielkie i mające ogromne znaczenie imię Jego.

Właśnie Mojżesz jest... Czytaj dalej...

Odrzucając Kościół odrzucasz Chrystusa

Łódź KościołaDzisiejsza liturgia słowa: Dz 12,24-13,5a; J 12,44-50

Jezus dziś mówi do nas:

"Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym".

Sprawa jest prosta. Gardząc Chrystusem gardzisz Ojcem, bo Chrystus przyniół nam to, co usłyszał od Ojca. A to, co przyniósł daje życie wieczne. Zatem gardząc Chrystusem gardzisz nie tylko Ojcem, ale pozbawiasz się także życia wiecznego. Dlatego Chrystus nie będzie... Czytaj dalej...